Als volleybalclub Artevelde willen we volleybal aanbieden aan een breed publiek, onder de vorm van recreatieve competitie en training op verschillende niveaus. We willen zowel de volleybalsport als extra-sportieve activiteiten attractief maken voor mensen die het volleybal genegen zijn en het clubgevoel creëren en versterken zodanig dat mensen (spelers, scheidsrechters, partners en kinderen van spelers, vrijwilligers) zich met Artevelde verbonden voelen om meer dan het volleybal alleen.

Om onze werking te transparant te maken voor alle leden en voor de buitenwereld, schreven we onze missie, visie, doelstellingen en organisatiestructuur uit in een beleidsplan.

Volleybalclub Artevelde werkte een organisatiestructuur uit aan de hand van 4 cellen. Deze 4 cellen hebben elk hun afgelijnde taken en hun verantwoordelijken. De organisatiestructuur is bedoeld om initiatief te bevorderen door duidelijkheid te creëren, zodat je weet voor wat je bij wie terecht kan en om onze club dus nog actiever te maken dan deze al is. In het organogram kan je zien wie verantwoordelijken en aanspreekpunten zijn.

Zoals blijkt uit het organogram passen ook de ploegverantwoordelijken in de organisatiestructuur en hebben ze hun verantwoordelijkheden en taken. Wens je meer te weten over onze organisatiestructuur of over de taken en verantwoordelijkheden van de 4 cellen, raadpleeg dan ons beleidsplan.

Volleybalclub Artevelde heeft 2 locaties voor haar thuiswedstrijden (namelijk Melle en Gent) en Artevelde is dan ook een Melse club én een is een Gentse club. Binnen de gemeente Melle is Volleybalclub Artevelde een erkende vereniging en is ze lid van de sportraad van Melle. Bij de stad Gent heeft Volleybalclub Artevelde een "erkenning als Gentse sportclub" en heeft ze tevens een "erkenning met basiskwaliteit”.