Disclaimer

Hieronder vindt u de disclaimer voor de website http://www.vcartvelde.be. Hebt u vragen of opmerkingen, wendt u dan tot volleybalclubartevelde@gmail.com.

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden. De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en het Volleybalclub Artevelde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door Volleybalclub Artevelde.

Volleybalclub Artevelde kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en Volleybalclub Artevelde is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat welke maatregelen wij voorzien om deze persoonsgegevens grondig te beveiligen:

 • Van bezoekers van onze website worden geen gegevens bijgehouden.

 • Op onze website is het via http://www.vcartevelde.be/info.html ook mogelijk om een contact formulier in te vullen. In dit contactformulier wordt u gevraagd om uw naam en uw e-mailadres aan te vullen. We gebruiken deze gegevens enkel om u te kunnen contacteren om u te antwoorden op de vraag die u ons via het contactformulier stelde. We zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming heeft gegeven. Wil u dat we – na het beantwoorden van uw vraag – uw persoonsgegevens volledig schrappen uit ons opvolgingsbestand van ontvangen contactformulieren, dan kan dat door een mail te sturen naar volleybalclubartevelde@gmail.com.

 • Wanneer u speler bent van één van onze ploegen, worden er wel gegevens bijgehouden. Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden in kader van de ledenadministratie van de VOBOG en de Vlaamse Volleybalbond (VVB). Uw emailadres wordt door ons enkel gebruikt in kader van gerichte communicatie rond trainingen, wedstrijden, betaling lidgelden en evenementen die binnen kader van VC Artevelde worden georganiseerd. Uw persoonsgegevens worden in geen enkel geval doorgestuurd naar derden. In ons privacy beleid vindt u alle informatie hieromtrent terug. Als u vragen heeft, kan u deze stellen via volleybalclubartevelde@gmail.com.

 • Volleybalclub Artevelde wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Europese Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) genoemd. Volleybalclub Artevelde tracht dan ook te allen tijde de principes en vereisten onder de AVG met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens na te leven.

  Cookiebeleid

  Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je jouw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

  Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

  Je kan de installatie van cookies weigeren via jouw browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiele apparaat verwijderen. Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.